Pro objednání tlumočení použijte formulář vpravo.

Po obdržení objednávky vám bude její přijetí potvrzeno a bude vám zaslána kalkulace tlumočení.

Před objednáním tlumočení je potřeba:

Připravit pro tlumočníka případné podklady, které by měly být tlumočníkovi dodány včas, aby měl dostatečný čas na přípravu. Jedná se např. o seznam odborných termínů z dané oblasti, prezentace, články apod.

Sdělit tlumočníkovi podmínky tlumočení. Jedná se především o sdělení předpokládané doby tlumočení, u vícedenního tlumočení s výjezdem zajištění ubytování a stravy, dojednání dopravy tlumočníka na místo akce, sdělit typ akce a formálnost či neformálnost oděvu apod.

 

OBJEDNÁVKA TLUMOČENÍ

!!!  TLUMOČENÍ POUZE V KOMBINACI AJ-ČJ-AJ !!!

 

Tlumočení objednáte stáhnutím, vyplněním a odesláním níže uvedeného PDF formuláře. Současně s vyplněným formulářem zašlete případně podkladové soubory k přípravě na tlumočení.

Formulář objednávky stáhnete kliknutím na obrázek vpravo:

Ceník tlumočení (uvedené ceny jsou konečné)

Uvedené ceny jsou výchozí a konečná celková cena tlumočení je vždy stanovena dle individuální domluvy s klientem.

Cena za tlumočení s výjezdem se sjednává individuálně, přičemž závisí na délce pobytu a pracovní náplni tlumočníka.

Doba tlumočení

Sazba

1 hodina (do max. 4 hodin)

500,- Kč

1/2 dne (4 hodiny)

1.700,- Kč

1 den (8 hodin)

3.400,- Kč

Přesčasová hodina (při 1/2 denním a celodenním tlumočení)

300,- Kč